Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Pripoistenia k PZP

Všetky poisťovn a všetky pripoistenia k PZP v našej ponuke >>> kalkulačka PZP
Výhodné havarijné poistenie? Online za pár minút  >>> kalkulačka havarijného poistenia

Poisťovne ponúkajú možnosť výberu rôznych pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu. Prečo rozmýšľať nad pripoisteniami?

 • kým PZP prepláca škody spôsobené vašim vozidlom inému na majetku, živote a zdraví, pripoistenia chránia vaše vlastné vozidlo
 • v porovnaní s havarijným poistením sú pripoistenia cenovo výhodné (pohybujú sa v desiatkach eur) a dokážu pokryť takmer všetky riziká, ktoré striehnu na vaše vozidlo

Aké pripoistenia možno dojednať k povinnému zmluvnému poisteniu?

 • havária, vlastná totálna škoda
 • krádež, odcudzenie a vandalizmus
 • úrazové poistenie vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle
 • batožina
 • stret so zverou, poškodenie vozidla hlodavcami
 • poistenie právnej ochrany
 • živelné udalosti
 • čelné sklo, poistenie všetkých skiel
 • náhradné vozidlo
 • výtlk, výmoľ
 • nadštandardná asistencia

Rozsah, limity (výšku poistných súm) a spoluúčasť definujú príslušné poistné podmienky poisťovne.